Publicitat
Publicitat

SERVEIS PÚBLICS

Prop de dos terços dels illencs, en desacord amb les polítiques sanitàries

La sanitat és el servei públic que més valoren els ciutadans de les Balears

Prop de dues terceres parts de la població de les Illes es mostra en desacord amb la política sanitària de retallades, privatitzacions, intent de tancament d’hospitals, reduccions de personal i tancament de serveis, limitació d’horaris, etcètera, dels actuals governs. És una de les principals conclusions del baròmetre de la Fundació Gadeso corresponent al mes d’abril.

L’enquesta feta pública en els Quaderns Gadeso dedicats als serveis públics i, concretament, a la sanitat, analitza els defectes que els ciutadans perceben en el sistema actual. En primer lloc s’hi situen les llistes d’espera, que el 60% dels enquestats considera que és el principal problema de la sanitat pública. En segon lloc hi ha la manca d’instal·lacions i personal (42%), el copagament sanitari (38%), els intents privatitzadors (35%) i la retirada de la targeta sanitària a les persones que resideixen a les Illes en situació irregular (21%).

En relació amb això, l’enquesta posa de manifest que les diferències en la prestació dels serveis sanitaris és motivada, en opinió d’un aclaparador 89%, en funció de si es té o no la residència legal. Així mateix, els ciutadans consideren que viure en una ciutat o en un hàbitat rural condiciona negativament els segons (38%), com també aquells que tenen un nivell socioeconòmic més baix (24%).

Servei públic ben valorat

El sistema sanitari públic és l’aspecte més ben valorat de l’estat del benestar pels ciutadans de les Illes, en un 36%, seguit per l’educació (25%), el sistema de pensions (16%), i els serveis socials i dependència (9% respectivament).

Els usuaris valoren amb una qualificació de 6,3 sobre 10 el sistema sanitari públic, “relativament satisfactòria”, indiquen des de Gadeso, tot i que apunten que “tal com assenyalen els baròmetres del CIS, s’observa una tendència a la baixa, sens dubte ocasionada, entre d’altres factors, per la política sanitària dels governs actuals”.