Publicitat
Publicitat

VIOLÈNCIA MASCLISTA

La Policia millorarà la valoració de les víctimes de violència masclista

S’establiran nous paràmetres, com ara si la dona té discapacitat o és a l’atur

A partir del mes de maig, una comissió es posarà a treballar per introduir millores en la valoració policial del risc de dones víctimes de violència masclista. “Esperem poder tenir algun resultat abans de l’estiu”. Ho anuncià ahir la secretària d’Estat de Servies Socials i Igualtat, Susana Camarero, que assistí ahir a Palma al consell rector de l’Institut Balear de la Dona per explicar la feina que s’està fent des del Ministeri de Sanitat quant a violència masclista. Camarero rellevà el 7 de març passat Juan Manuel Moreno, que deixà el càrrec després de ser elegit per encapçalar el PP d’Andalusia, i aquesta ha estat la seva primera visita a una comunitat autònoma d’ençà que ocupa el càrrec.

L’objectiu principal de les novetats s’orienta a millorar la coordinació entre els organismes que treballen per combatre aquesta xacra social, va explicar Camarero. La setmana passada hi hagué una reunió entre el Ministeri de Salut, el d’Interior i el de Justícia en aquest sentit, afirmà.

Entre les novetats que es pretenen incorporar, hi ha la formació d’operadors, sobretot els que treballen amb cossos i forces de seguretat de l’Estat, policies locals i autonòmiques, jutges, fiscals i operadors jurídics.

Quant als canvis en el sistema de valoració policial, s’establiran nous ítems, com ara si les dones pateixen algun tipus de discapacitat, si tenen feina o no, o si tenen menors a càrrec seu. Aquest protocol es revisarà si hi ha un risc no apreciat o per si la situació ha variat cada tres mesos.

A més, es pretén fer un pla d’atenció personalitzat a les víctimes “perquè cada víctima té les seves circumstàncies i peculiaritats i per això cal treballar de manera individualitzada”, apuntà Camarero. La intenció és que les dones “se sentin absolutament protegides”, puntualitzà.

Així mateix, s’establirà que a cada comissaria, ja sigui de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, o policies locals o autonòmiques, hi hagi un agent “especialitzat amb formació en violència masclista”. Això s’aconseguirà millorant la formació dels agents, explicà la secretària d’Estat.

Quant a la sensibilització, també es posarà en marxa una campanya amb el lema “Hi ha sortida”. La campanya va adreçada especialment a joves i adolescents perquè s’han detectat conductes que reprodueixen esquemes dels adults que “no tenen sentit perquè s’han educat en igualtat”. També a partir del curs que ve s’introduiran temàtiques relacionades amb la violència masclista i la igualtat a Primària.