Pla d'acció per a la millora de resultats a 4t d'ESO

Educació presenta un programa per donar continuïtat al PMAR

La Conselleria d'Educació ha presentat aquest dimarts l'esborrany del nou Programa de Reforç de l'Aprenentatge (PRAQ) per a 4t d'ESO. Es tracta d'un pla d'acció que es vol aplicar als instituts de les Illes per millorar-ne els resultats i pal·liar els efectes de la LOMQE. 

La finalitat del programa és facilitar el progrés acadèmic i l'èxit escolar a l'alumnat que hagi cursat el Programa de Millora de l'Aprenentatge i Rendiment ( PMAR) a 3r d'ESO. La LOMQE va introduir el PMAR a canvi dels programes de diversificació curricular, una mesura que Educació considera que "ha provocat que molts dels alumnes que han cursat PMAR de 3r d'ESO presentin problemes a l'hora d'obtenir la titulació".

Segons el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, "la intenció és que hi pugui haver un programa basat en un projecte que facin els mateixos centres"; és a dir, que es treballi en grups reduïts en què es desdoblin matemàtiques, llengua catalana, llengua espanyola i anglès. Tindran un màxim de 15 alumnes i una tutoria específica. 

El programa es posaria en marxa el proper curs 18/19 i suposarà un increment de 60 docents al sistema escolar. Tot i que està, a priori, enfocat als alumnes que hagin cursat un PMAR, aquest programa també es podrà dur a terme amb l'alumnat que l'equip docent aconselli que s'incorpori en el programa. 

Els centres interessats -amb almenys dues línies d'ESO i un mínim de 50 alumnes- hauran d'elaborar un projecte que haurà de ser autoritzat per la Conselleria. 

EDICIÓ PAPER 09/12/2018

Consultar aquesta edició en PDF