Publicitat
Publicitat

TRIBUNALS

Obliguen uns pares a dur la filla a una escola autoritzada

La nina aprenia en una cooperativa sense permisos

L’Audiència de Palma ha confirmat la interlocutòria d’un jutge de primera instància que obligava uns pares a dur la seva filla a una escola autoritzada pel Govern. La nina, que ara té vuit anys, aprenia en una cooperativa de pares anomenada Escola Activa, segons la interlocutòria del tribunal, que és un cop als qui intenten educar els seus fills per vies que no són les convencionals, fora del sistema.

La decisió del jutjat de primera instància, confirmada per l’Audiència, ja exigia l’“escolarització immediata -de la nina- en un centre autoritzat per la Conselleria”. També avisava els pares que l’incompliment d’aquesta ordre implicaria “un delicte de desobediència a l’autoritat judicial, a més de la comissió d’un delicte d’abandó a la família per incompliment dels deures legals inherents a la pàtria potestat”. Els pares varen recórrer aquella primera interlocutòria, dictada el juliol de l’any passat, però l’Audiència ha donat la raó a la primera decisió judicial. A més, el tribunal els obliga a pagar les despeses judicials causades pel recurs.

L’Audiència de Palma té en compte que en el procés “ha quedat acreditat que l’ensenyament que rep la menor està al marge de qualsevol reconeixement oficial”, que s’escolaritza la nina en “un sistema educatiu que, per absència de control i homologació, pot causar-li dèficit o carències que suposen una situació de risc per al seu desenvolupament”. Recorda que l’Escola Activa on duien la nina ni tan sols ha començat els tràmits per rebre l’autorització del Govern i no ha presentat cap mena de document a l’administració.

Els pares varen fer el recurs argumentant que la Constitució reconeix la llibertat d’ensenyament, que la Declaració Universal dels Drets Humans admet el “dret preferent” dels pares a escollir l’educació que han de rebre els seus fills. També citaven d’altres normatives internacionals de drets humans i fonamentals i afegien que la nina no era en cap “situació de risc”.

Exigències

El tribunal recorda, però, que els pares i la seva filla “viuen a la societat espanyola i han de complir la Consititució i les lleis”, que exigeixen que els infants s’escolaritzin en un centre que poden triar els progenitors, però sempre entre “els reconeguts per l’administració competent”. El tribunal cita el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i explica que reconeix la llibertat dels pares per escollir centre educatiu mentre “satisfaci les normes mínimes que l’Estat prescrigui o aprovi en matèria d’ensenyança”.

La interlocutòria de l’Audiència de Palma recorda que la Constitució espanyola reclama que l’ensenyament dels més petits tingui assegurada “la suficiència de continguts” i que també estableix que els poders públics tenen la potestat “d’homologar i inspeccionar el sistema educatiu”. Afegeix, a més a més, que l’educació no és tan sols “un procés de mera transmissió de coneixements”, sinó que “aspira a possibilitar el lliure desenvolupament de la personalitat i les possibilitats dels alumnes i la formació de ciutadans responsables”.