Publicitat
Publicitat

PALMA

Ni arena ni grades per a les processons del Dijous Sant

Cort no vol generar brutor i Trui ho veu massa costós

Les processons del Dijous Sant que recorreran els carrers de Palma poden veure’s sense dos dels seus elements, accessoris però importants, dels darrers anys. L’Ajuntament traslladà ahir a les confraries que aquesta vegada no s’escamparà arena ni cap altre element al terra del trajecte que fan els passos i cofrares, mentre que l’empresa Trui descartà la instal·lació de grades i cadires de cobrament a diferents punts del centre per contemplar el pas de les processons, tal com s’havia fet darrerament.

La intenció de no escampar arena ve motivada per les protestes i queixes de comerciants i veïns dels carrers del Sindicat i de Sant Miquel, que dimarts es despertaren amb grans bassiots de fang al carrer i fins i tot dins dels establiments i els habitatges. L’empresa municipal Emaya reconegué una deficient neteja, perquè es llançà aigua sobre el carrer sense haver fet primer una recollida manual de l’escampadissa.

El mateix dia, el president d’Emaya, Andreu Garau, ja demanà disculpes i ho atribuí a un retard en el torn del matí perquè s’havia duit a terme una assemblea de treballadors. El portaveu de l’equip de govern, Julio Martínez, reiterà ahir les disculpes municipals, però ja donà raons més específiques sobre els problemes sorgits. Martínez explicà que enguany s’ha escampat una mena de “picadís” als carrers per on passen les processons, “perquè l’arena és molt difícil de trobar en el mercat”, digué, i que aquest material és el que ha fet que es generàs la brutor i els bassiots de fang que han generat les protestes, especialment, dels comerciants. Aquests, a més del grup municipal de MÉS, han reclamat que l’Ajuntament es faci càrrec de les pèrdues ocasionades per això.

“Volem conèixer l’opinió de les confraries, però ens demanam si val la pena haver de tirar arena o un altre material al pas de les processons”, digué Martínez. “Veim que a altres ciutats no es fa i no passa res”, afegí. Posteriorment, l’Ajuntament informà a través d’un comunicat que allò que s’havia llançat inicialment era “arena porgada” i que s’havia acordat amb les confraries que avui només es tirarà a la costa del carrer dels Oms, intentant evitar qualsevol molèstia posterior.

Taxes d’ocupació de la via

Per altra banda, el grup Trui anuncià ahir que desisteix de col·locar grades i cadires de pagament perquè el públic pugui seguir la processó del Dijous Sant a distints punts de Palma perquè, assegura l’empresa, no pot assumir “l’elevat cost de les taxes municipals”.

“Després de dies de negociació amb l’autoritat competent, s’ha arribat a la decisió d’anul·lar el muntatge tant de cadires com de grades”, explicà el grup Trui a través d’un comunicat. Aquest muntatge havia de començar ahir mateix dematí. En anys anteriors, l’empresa va instal·lar cadires als carrers Colom i Palau Reial i va col·locar grades per als espectadors a les places Major i de Cort.

Sobre això, l’Ajuntament informà que és l’Associació de Confraries de Setmana Santa la que fa la petició i que ahir l’havia reformulada demanant “una reducció de l’espai enfront de l’inicialment previst, cosa que no faria necessària la instal·lació de grades”. L’Ajuntament acceptà aquesta nova petició i afegí, respecte d’allò manifestat per Trui, que “prenent com a referència altres processons de Setmana Santa, Cort cobra en concepte de taxes un preu un 50% més econòmic”.