Publicitat
Publicitat

Més accidents lleus, menys accidents greus i mortals

Les dades de 2013 confirmen que a Balears el 75% dels accidents -i entre aquests, tots els que han resultat amb causa de mort del treballador en el lloc de feina- s’han produït en el sector serveis

La tipologia dels accidents laborals a les Balears correspon a lesions lleus. Més del 99% dels sinistres al lloc de feina amb resultat de baixa laboral a les Illes l’any passat correspongueren a aquest perfil. En realitat, Balears cau del primer lloc a l’onze en comparació amb la resta de CA si es mesuren els accidents greus (74), i és la darrera quant a accidents mortals (5 el 2013, un dels quals in itinere ).

“Aquí tenim més d’un 50% dels treballadors que fan feina en el sector serveis”, apunta Francesc Mulet com a explicació a aquesta menor prevalença dels sinistres greus i mortals entre els sinistres laborals a Balears. ”Els accidents mortals se solen produir més en el sector industrial, a les mines, les drassanes, les foneries o en la construcció, i a Balears -llevat del sector de la construcció, que els darrers anys ha anat a la baixa- no tenim gaire llocs de feina d’aquests sectors”.

Les dades de 2013 confirmen que a Balears el 75% dels accidents -i entre aquests, tots els que han resultat amb causa de mort del treballador en el lloc de feina- s’han produït en el sector serveis, mentre que el 25% restant se’l reparteixen construcció, indústria i agricultura, per aquest ordre.

Si es pren la comparativa entre les Illes i la resta de CA de l’Estat en els accidents per cadascun dels quatre sectors productius citats, l’índex de sinistralitat a Balears és sempre el major de totes les comunitats, molt per damunt de la mitjana espanyola, llevat d’un cas, el del sector industrial d’Astúries, que deixa la taxa balear en segon lloc.

Percentualment destaca l’índex d’accidents en el sector de la construcció a Balears, amb més de 7.700 accidents per 100.000 treballadors durant l’any passat, cosa que gairebé duplica la xifra de sinistralitat global a Balears i triplica l’espanyola.

Sobreesforç

A Balears, les estadístiques assenyalen que el 43% dels accidents laborals del 2013 amb resultat de baixa laboral han estat causats per sobreesforç, exposició a llum o al renou o trauma psíquic. Queden enrere les lesions degudes a xocs amb objectes immòbils (23%), els xocs contra objectes mòbils (11%) i els contactes amb superfícies dures o tallants (11%). “Ha pujat molt la incidència de noves patologies que ja han de ser considerades com a laborals, com la síndrome del burn out, el mobbing, les depressions, patologies de l’àmbit de les malalties psíquiques”, alerta el doctor Antoni Siquier.

Ja en les conclusions del Congrés sobre salut laboral organitzat el 2007 es posava de manifest que la segona causa de baixa laboral a les Balears eren precisament les malalties d’arrel psiquiàtrica, només per darrere de les lesions osteo-musculars.