TRIBUNALS

El bisbat de Mallorca haurà de pagar l'IBI per tres finques que realitzen activitats econòmiques

La resolució del Tribunal Superior de Justícia de les Balears afecta a la liquidació de 24.783 euros

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) considera ajustat a dret que el Bisbat de Mallorca pagui l' Impost sobre els Béns Immobles (IBI) per algunes finques del Santuari de Lluc dels quals l'Església n'és titular i es dediquen a alguna activitat relacionada amb l'explotació econòmica. En concret, la resolució afecta a la liquidació de 24.783 euros, durant l'exercici del 2014. D'aquesta manera, el tribunal desestima un recurs del Bisbat, que demanava no pagar impostos per determinats edificis de Lluc, contra un acord de l' Agència Tributària de Balears.

Així, per exemple, segons el bisbat, "el forn de pa es tracta d'una activitat econòmica auxiliar per acomplir els seus fins del culte religiós, motiu pel qual es compleixen els requisits per a la seva exempció". No obstant això, l' Advocacia de les Balears argumenta que "resulta incontrovertit" que "l'activitat comercial de 'forn de pa' no pot entendre's vinculada a l'activitat de culte religiós pròpia de l'entitat contribuent". 

En la mateixa polèmica es veuen envoltats dues finques més del Santuari, on s'ubiquen el camp d'esports, la piscina, l'edifici de la Comunitat Religiosa, l'Escolania, l'hospederia, el restaurant, el museu, els magatzems, algunes oficines i la biblioteca. Tanmateix, el bisbat també argumenta que els immobles declarats com a Bé d'Interès Cultural (BIC), com és el cas de les porxades, també han de quedar exempts del tribut, si bé dins de la demarcació d'aquestes s'hi ubica la botiga de records i 'souvenirs' de Lluc. 

L'Advocacia de les Balears, a més, fent referència al Règim tributari de l'Església Catòlica i d'altres esglésies, confessions i comunitats religioses, recorda que estan "exempts de l'IBI els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en la normativa reguladora de les Hisendes Locals, les entitats sense fins lucratius, excepte els que realitzin explotacions econòmiques no exemptes de l' Impost de Societats". 

Contra la sentència, que no és ferma, pot presentar-se recurs de cassació. 

EDICIÓ PAPER 26/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF