Publicitat
Publicitat

AGRICULTURA

La Llei agrària permetrà agroturismes ‘de veres’

L’esborrany obre la porta a convertir construccions com sestadors en habitacions

La llei agrària que prepara la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de Biel Company vol treure rendibilitat a fora vila, sigui com sigui. Per això, l’esborrany que es presentà ahir al Consell Agrari Interinsular, que representa el sector, “vol donar armes perquè es pugui defensar”, segons paraules del conseller.

Un dels punts clau del text és el canvi d’usos que preveu per a les construccions que hi ha al camp i que estan en desús per convertir-les en “agroestades”.

“Si passeges per fora vila, hi ha un caramull de casetes que s’estan mig esbucant”, digué ahir el conseller Company, que ho atribueix a les restriccions del Pla Territorial de totes les Illes que, segons diu, és un “error” que en “fomenta” l’abandonament. D’aquesta manera, la nova llei obriria la porta a la reforma de construccions com sestadors per passar a convertir-se en habitacions per acollir hostes.

El que pretén el nou text és, segons explicà el conseller, recuperar el “veritable l’esperit” del que fa vint anys havien de ser agroturismes, i no hotels rurals. Tot i així, Company volgué allunyar la “demagògia barata” i afirmà que allò que es pretén amb la llei agrària és “dinamitzar fora vila sense construir res més”.

Sense interès general

Un altre dels canvis importants que preveu l’esborrany, i que va en la línia de “treure traves” d’altres lleis que ha impulsat Biel Company, és l’eliminació de la concessió d’un interès general -sotmès a criteri dels departaments d’Urbanisme dels consells insulars- per permetre determinades instal·lacions.

“Volem eliminar l’interès general per a aquelles agroindústries que tenen una producció que els avala”, aclarí Company. El que es pretén és que el permís per fer un celler o una tafona, per exemple, el doni directament la Conselleria d’Agricultura i “llevar traves que s’han posat amb l’excusa urbanística”. “No pot ser que una normativa et digui que només pot tenir tres metres d’altura -una construcció- perquè, escolti, per aquí no hi passa un tractor”, posà d’exemple el conseller.

Venda directa a fora vila

També se cerca la venda directa dels pagesos en les seves explotacions, tal com succeeix, de fet, a França. “Aquesta llei no vol que es facin comerços i grans superfícies a fora vila”, aclarí Company, el que pretén, en canvi, és que els pagesos puguin vendre els seus productes “un poc més cars, i a la vegada els consumidors els puguin comprar una mica més barat”. Només es permetrà fer-ho al que s’anomenaran explotacions agràries preferents, “a aquells pagesos que ho són de veres”, segons Company.

L’esborrany preveu també l’explotació forestal perquè se’n pugui treure rendiment econòmic mitjançant la recollida de llenya per fer biomassa per generar energia. Company tornà a utilitzar una frase recurrent en ell i digué que “per protegir no s’ha de prohibir, perquè prohibir fa abandonar les coses”. Així, allò que cal segons el conseller és “tractar bé els nostres boscos”, gestionant-los.