Publicitat
Publicitat

L’elecció de llengua, just a la primera matrícula

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga el Govern a canviar la resolució de la Conselleria d’Educació sobre l’elecció de llengua perquè quedi clar que només es podrà triar en els nins que es matriculin per primer pic en Educació Infantil i, excepcionalment, en Educació Primària.

Segons la portaveu de l’STEI-i, Maria Antònia Font, el Govern havia intentat que els pares poguessin triar l’idioma d’ensenyament primerenc per als seus fills encara que ja estiguessin matriculats, que poguessin canviar d’opinió, vaja. La sentència desmuntaria aquesta possibilitat, perquè estableix que es “limita l’exercici del dret al moment en què per primera vegada es realitza la matrícula”. L’STEI-i, però, no ha aconseguit tombar als jutjats la resolució que desplegava l’elecció de llengua en l’aprenentatge de llegir i escriure.

Segons recull la sentència, el Govern ja s’havia defensat argumentant que, de fet, només feien referència als altres cursos d’Infantil, referint-se al cas que els alumnes s’hi matriculassin per primera vegada, tot i que això no es deia enlloc.

La sentència permet que el full de sol·licitud continuï fent referència a tots els cursos en què es fa l’ensenyament primerenc a llegir i a escriure, però afegeix que s’hauran d’entendre només com a vàlides en cas de primera matrícula.