EDUCACIÓ CONFLICTE A LES AULES

L'aplicació del TIL dispara el fracàs escolar fins a un 30%

Camps treu importància a les dades, extretes dels resultats acadèmics de 3.700 alumnes

L'entrada en vigor del TIL ha aconseguit el que semblava quasi impossible. A la comunitat autònoma puntera en fracàs escolar la situació ha empitjorat de manera significativa amb l'aplicació d'aquest discutit projecte. Tal com reflecteixen les actes d'avaluació i els butlletins de notes, l'efecte TIL ha estat comparable al d'un cap de fibló i ha provocat un increment de fins a un 30% de l'alumnat que suspèn les matèries impartides en anglès en relació al curs passat quan aquestes s'explicaven en les llengües oficials.

Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi de l'Associació de Directors sobre els resultats acadèmics de la primera avaluació del curs 2013-2014 a 31 instituts de Mallorca sobre un total de 3.700 alumnes.

El treball del directors, que no parteix d'enquestes, sinó de les notes reals que han obtingut els alumnes, constata la degradació en l'adquisició de coneixements en totes les àrees que són sotmeses a aquesta metodologia. En matemàtiques, l'experiment de José Ramón Bauzá i Joana Maria Camps ha costat una mitjana d'increment dels alumnes suspesos d'un 0,3%; un 12,9% en ciències naturals; un 20,9% en ciències socials; un 4,8% en educació plàstica; un 8,9% en educació física; i un 17,6% en música

Les negatives repercussions del TIL sobre l'aprenentatge s'han produït a pesar que en un 60% dels casos la introducció de l'anglès s'ha fet al preu de reduir els continguts de l'assignatura; que en un 65% dels centres són el català i el castellà els idiomes en què no queda més remei que realitzar l'avaluació dels joves en exàmens i treballs de l'assignatura no lingüística impartida en anglès; i que en un 53% de les aules el material didàctic (apunts, llibres, etc.) és proporcionat en els idiomes oficials. El 51% dels centres no ha pogut implementar completament el projecte TIL que els aprovà la Conselleria davant la manca de professorat preparat.

Davant aquestes dades aclaparadores, els directors tornen a proposar "l'aturada de la implantació per replantejar el projecte i dotar-lo d'una progressivitat real". Adverteixen que aquesta rebaixa de continguts pot afectar negativament els resultats de les proves de final d'etapa previstes a la LOMQE i suposar un greuge comparatiu entre centres de la nostra comunitat i, el que encara és més greu, amb altres comunitats en les quals l'alumnat no hagi de cursar matèries en anglès.

Camps diu que no té validesa

Quan se li demanà per aquest estudi, la consellera d'Educació negà ahir la validesa de les notes reals obtingudes pels alumnes i assegurà que "no podem fer cas d'estadístiques que es fan sense base metodològica i sense saber quins criteris s'utilitzen". Per la consellera Camps, les "úniques estadístiques oficials, verídiques i científiques són les de l'IAQSE" -un organisme del Govern encarregat d'avaluar la qualitat del sistema educatiu-. De fet, l'IAQSE examinà el novembre passat els cursos de Primària que han aplicat el TIL. El Govern encara no n'ha fet públics els resultats perquè fins "d'aquí a un mes" no estaran corregits.

EDICIÓ PAPER 20/10/2018

Consultar aquesta edició en PDF