Publicitat
Publicitat

SENTÈNCIA

Insultar el president pot ser legal

L'Audiència avala que Bravo no va atacar l'honor de Bauzá per dir-li feixista i inútil

El president del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha d'assumir ser criticat i ho ha de suportar encara que aquesta crítica sigui "severa, dura i fins i tot inconvenient", perquè així s'imposa en una societat democràtica a aquells estan involucrats en activitats públiques.

Així ho diu el Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Palma, que ha desestimat l'apel·lació que va presentar el president Bauzá contra la sentència que havia absolt el líder del sindicat UGT, Lorenzo Bravo, d'haver lesionat el seu dret a l'honor per haver-lo qualificat de "feixista, inútil, prepotent i fanfarró", entre altres afirmacions.

El tribunal recorda, entre d'altres arguments, que la jurisprudència reforça la prevalença de la llibertat d'expressió respecte del dret de l'honor en una situació d' enfrontament polític, com era el context en el qual Bravo va proferir una sèrie de frases contra Bauzá.

Intensitat de l'ofensa

Explica el tribunal que en aquest cas, les expressions de Bravo eren una reacció a decisions concretes del Govern balear que presideix Bauzá i que eren la reducció del nombre d'alliberats sindicals i la retallada de subvencions als sindicats.

Segons el tribunal, les expressions utilitzades per Bravo són una crítica a l'actuació del Govern i, per tant, "resten importància a la referència personal que comporten, de manera que s'han de valorar com excessos verbals insuficients per generar una lesió al dret a l'honor".

La Sala adverteix que les expressions de Bravo preses aïlladament poden tenir un caràcter ofensiu, però que, posades en relació amb la informació que es vol transmetre o la situació política o social en què té lloc la crítica, "experimenten una disminució de la seva significació ofensiva".

Valorant el dret a la llibertat d'expressió i el de la protecció de l'honor, la Sala s'inclina per reconèixer la prevalença de la llibertat d'expressió de Bravo per damunt del dret a l'honor del demandant, el president Bauzá.

I què va dir Lorenzo Bravo? Idò, a més de qualificar el president Bauzá de "fexista, inútil, prepotent i fanfarró", li va dedicar frases despectives almenys en quatre ocasions i, segons el tribunal, si bé no poden ser considerades com a lesives per l'honor del president, sí que són qualificades com a "certament grosseres i desafortunades".

Entre d'altres frases, Bravo digué: "Són uns porcs que no tenen ni punyetera idea del que és la Llei orgànica de llibertat sindical.... ja que hi som, que obrin camps de concentració....". També va criticar Bauzá dient que "vull dedicar una píndola al senyor president que ens ha dit que posam la mà... A més, ho ha dit d'una manera molt fatxa, perquè és molt feixista..". Hi va haver més al·lusions al president, com "no s'ha assabentat que els sindicats figuren en l'article 7 de la Constitució, o només sap vendre pastilles?" o "el que ha de fer és menys fotos i ficar més igualtat, més solidaritat, més integració i que es deixi de fer el torracollons".

No varen ser les darreres afirmacions polèmiques de Bravo sobre Bauzá. "El de la brillantina, l'engominat aquest que no sap fer altra cosa que posar-se brillantina... i tenir vi que no ven a una vinacoteca, que jo crec que només el beu ell i per això diu el que diu", indicà també.