Publicitat
Publicitat

FLEXIBILITAT LABORAL

El Govern 'mourà' els funcionaris

L'Executiu prepara un nou text legislatiu per "facilitar" la gestió dels recursos humans públics

Sembla que José Ramón Bauzá li ha agafat el gust a legislar els divendres, quan qui es reuneix no és el Parlament, sinó el Consell de Govern. És molt possible que aquesta setmana l'Executiu repeteixi la fórmula de divendres passat i aprovi un decret llei per flexibilitzar la regulació laboral dels funcionaris, que podria incloure importants modificacions pel que fa aspectes com la mobilitat. Segons fonts del Govern, la iniciativa pretén respondre a les necessitats de canviar personal d'un departament a un altre. I en ocasions aquesta operació no resulta fàcil, perquè les diferents lleis i normatives que regulen la qüestió, principalment la Llei de funció pública i l'Estat bàsic de l'empleat públic, no ho faciliten.

Mobilitat funcional

De fet, tot i que el Decret llei que prepara el Govern aborda diferents aspectes organitzatius, un dels fonamentals és la mobilitat funcional. Actualment, l'aplicació de la normativa existent es plasma en les relacions de llocs de feina, que preveuen totes les categories i el nombre de places per a la prestació de cada servei. Segons una font del Govern, "la rigidesa és molt important, és un fet que s'arrossega des de fa temps, però és molt difícil de resoldre sense un canvi normatiu. És impossible atendre alguns serveis si no es flexibilitza una mica".

La Llei de funció pública diu en concret que "es garanteix el dret dels funcionaris de qualsevol administració pública a accedir als llocs de treball de l'administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les condicions que es determinin en la relació de llocs de treball".

El problema, per descomptat, és trobar una fórmula que no generi un rebuig majoritari per part dels funcionaris i que no acabi complicant la gestió dels recursos humans públics, com ha passat amb la reducció de treballadors a les empreses i instituts anomenats "instrumentals". Segons la mateixa font, "el tema més complicat és la mobilitat tant funcional com geogràfica, perquè estam parlant de decisions molt importants que no sempre són fàcils d'entendre pels treballadors públics. A més, no es pot fer de qualsevol manera".

Això explicaria que en aquests moments la redacció definitiva del decret llei no estigui tancada, perquè a més existeixen algunes posicions divergents dins l'Executiu. Tot i que els plans són aprovar-lo aquest divendres, també es treballa amb la hipòtesi d'endarrerir-ho una mica, si no es pot tancar un text consensuat dins el Govern, amb les garanties jurídiques necessàries.

Estatut bàsic

Encara que l'Estatut bàsic del treballador públic diu que "cal flexibilitzar les regles de mobilitat funcional i, si escau, geogràfica del personal per necessitats del servei, amb les oportunes garanties i compensacions, quan corresponguin", es mantenen unes garanties elevades pel que fa a la mobilitat geogràfica, fins al punt que cada administració pública, en el marc de la planificació general dels seus recursos humans, estableixi regles per a l'ordenació de la "mobilitat voluntària" dels funcionaris públics.

Segons la normativa vigent, les administracions públiques, de manera motivada, poden traslladar els seus funcionaris, per necessitats de servei o funcionals, a unitats o departaments diferents dels de la seva destinació, respectant sempre les retribucions, condicions essencials de treball i modificant l'adscripció dels llocs de feina dels quals siguin titulars. La mateixa normativa parla de "motius excepcionals d'ordenació dels recursos" el fet de traslladar geogràficament els funcionaris. I, a més, hi prioritza sempre la "voluntarietat" del canvi. A partir de divendres, si s'aprova el decret llei, podria haver-hi novetats. Caldrà veure fins on arriben.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 17/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF