El Govern frena l'autorització de nous pous per la sobreexplotació dels aqüífers

34 de les 64 masses d'aigua de Mallorca es troben en mal estat i les que es troben en bon estat han passat del 48% al 23% en quatre anys

La Conselleria de Medi Ambient prohibirà la concessió i l'autorització de nous pous per frenar la sobreexplotació dels aqüífers. La decisió ha estat presa a la reunió de la Junta Insular d'Aigües de Mallorca, la qual s'ha reunit aquest dilluns per primera vegada després de 9 anys.

34 de les 64 masses d'aigua de Mallorca es troben en mal estat quantitatiu o qualitatiu i les que es troben en bon estat han passat de representar el 48% el 2013 al 23% enguany, segons les dades del Pla hidrològic. L'elevada concentració de clorurs a la costa i la gran presència de nitrats al pla són els principals factors que minven la qualitat d'aquests magatzems d'aigua subterranis.

L'estalvi en la dessalinització n'és en part responsable: si el 2016 es produïren 29.782.914 m3 d'aigua dessalinitzada per a l'abastiment urbà a les Illes Balears, l'any anterior se'n produïren menys de la meitat, 12.540.036, xifra que baixa fins als 10.808.493 el 2014 i els 9.477.633 el 2013.

Sobreexplotació

D'altra banda, a Mallorca hi ha 16 masses d'aigua de les quals s'extreu més aigua de la que hi ha. Per aquest motiu, el Govern ha decidit no permetre noves concessions ni autoritzacions de pous, llevat que la seva utilització estigui destinada a l'agricultura o a un altre ús professional o urbà, en cas que hi manqui una font alternativa.

S'espera, així, que amb la nova política de tarifació de l'aigua les previsions d'ús del Pla hidrològic i la implicació de totes les administracions i d'altres entitats es pugui millorar l'estat de les masses d'aigua de manera considerable.

EDICIÓ PAPER 18/11/2018

Consultar aquesta edició en PDF