LLEI DEL TURISME

El GOB demana un decreixement de places turístiques

Els ecologistes presenten onze al·legacions a l'avantprojecte de llei que regularà el lloguer turístic i en demanen la retirada

L'avantprojecte de regulació del lloguer turístic presentat pel Govern suma més actors en contra. El GOB demana una política clara de decreixement turístic en les al·legacions a la modificació de la Llei del turisme i en demana la retirada perquè suposa "més pressió ambiental i social sobre un recurs de primera necessitat".

La primera de les al·legacions dels ecologistes és una esmena a la totalitat del text que permet la legalització de l'ús de pisos per allotjar turistes. El GOB considera que aquest avantprojecte contribuirà a una nova "bombolla turística", incrementarà la pressió sobre el territori i deteriorarà l'accés a l'habitatge, amb un encariment dels lloguers i el preu de compra.

La resta d'al·legacions, segons defineix el mateix grup, tenen un caràcter "pal·liatiu". Entre aquestes, el GOB proposa una suspensió cautelar de l'acceptació de més Declaracions Responsables per a l'Inici de l'Activitat Turística (DRIAT), a tall d'una moratòria del creixement turístic, per evitar una allau de peticions per lloguer turístic.

Els ecologistes proposen que l'intercanvi de places sigui de dues places de baixa per cadascuna de nova, "per marcar una estratègia clara de decreixement turístic".

Respecte que no es permeti l'inici de noves activitats de comercialització turística en habitatges residencials situats en sòl rústic protegit, el GOB vol estendre aquesta prohibició a tot el sòl rústic.

En una altra al·legació, l'entitat ecologista demana que dins un mateix sostre estiguin incloses les places ja existents legalment, a més de les places turístiques en allotjaments turístics i les places en habitatges residencials susceptibles de ser comercialitzades turísticament.

Referent a la comercialització dels pisos, el GOB vol que només les persones físiques, els particulars, puguin realitzar aquest lloguer turístic i que en quedin excloses les empreses.

Dins les onze al·legacions, el GOB denuncia la manca d'un esborrany previ i d'un informe preceptiu de l'Institut de la Dona, fets pels quals creu necessari tornar enrere aquest avantprojecte.

EDICIÓ PAPER 01/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF