El GOB avisa de les irregularitats en el procés de licitació de les noves instal·lacions a les platges de Campos

Els ecologistes presenten al·legacions per la manca de "transparència i discrecionalitat" en el concurs d'adjudicació de serveis temporals de l'Ajuntament campaner

El GOB ha exposat aquesta setmana al·legacions a la licitació per a l'explotació d'instal·lacions temporals de platges el 2017 de l’Ajuntament de Campos. L'organització creu que hi ha irregularitats en el procés i algunes "mancances", com "l'informe favorable de la Direcció General d'Ordenació del Terrirori (DGOT) per un dels lots licitats".

En l'escrit, es "considera que el lot 4, explotació de 430 gandules i 215 para-sols corresponents als IT 7, 10 i 22, de la platja del Trenc, i amb un tipus de licitació de 200.700 € per a la temporada 2017, no pot ser objecte de licitació perquè no té l'informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori. Afegeixen, a més, que "s’ha de tenir en compte que és competència de la DGOT l’aprovació de la distribució d’aquests tipus d’instal·lacions sobre el litoral". 

Segons el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularan el procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació de tramitació urgent, per a l'autorització de les instal·lacions temporals a les platges de Campos, per a la temporada 2017, es diu que "aquests projectes als quals es fa referència no es troben a informació pública a la web municipal, tot i ser uns instruments tècnics i legals bàsics i de vital importància per a l’explotació de les instal·lacions com també per a la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental".

El GOB afirma que "no hi ha plànols, ni projecte tècnic dels sis quioscs que surten a licitació, ni de les instal·lacions complementàries que sembla que hi van associades, tractament de residus, serveis de banys i WC,binstal·lacions d’aigua i electricitat, etc.". 

Per tot això, els ecologistes sol·liciten que "es retiri el lot 4 de la licitació i es posi a nova informació pública el plec de la licitació amb tots els documents, projectes i informes que s’han de complir per part dels possibles explotadors i per a coneixement general".

EDICIÓ PAPER 17/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF