Publicitat
Publicitat

Educació passa per damunt els claustres i obliga a complir les programacions rebutjades

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha passat per damunt els claustres i els consells escolars i ha donat per aprovades les progamacions generals anuals (PGA) que havien estat rebutjades en quasi un 70% dels centres educatius de les Balears com a protesta a la imposició del TIL.

El director general de Planificació, Bartomeu Isern, en una circular adreçada als directors amb data de 4 de desembre, els comunica que "s'ha d'advertir el centre que, mentre la PGA no sigui aprovada formalment pel Consell Escolar, l'elaborada per l'equip directiu, com a instrument bàsic de planificació i organització del centre, ha de ser d'obligat compliment per tots els membres de la comunitat educativa".

Votar fins que s'aprovi

Isern ve a anul·lar les votacions de rebuig que ja s'havien realitzat i "ordena" retrotreure les actuacions al moment de tràmit d'informació al claustre de professors i al consell escolar. Les votacions, segons la instrucció cursada pel director general, s'hauran de repetir fins que surti aprovada la PGA.

La Conselleria d'Educació "adverteix als centres que la no aprovació de la PGA sota [sic] qüestions que no formen part de la competència dels diferents òrgans col·legiats i de coordinació docent dels centres podria donar lloc a l'anul·labilitat de l'acte, d'acord amb l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les conseqüències legals i de responsabilitat que, en el seu cas, tal anul·labilitat provoqui".

Segons aquest document de Bartomeu Isern a què ha tingut accés l'ARA Balears, el claustre de professors tan sols pot modificar aspectes docents i, en cas de rebutjar la PGA, està obligat a motivar la decisió adoptada. El mateix afirma Isern del consell escolar, encara que no precisa quins aspectes són de la seva competència.

Rebuig generalitzat

Un estudi elaborat per l'Assemblea de Docents va revelar la setmana passada que el 68,8% dels centres públics no tenen aprovada la programació anual ni per part del claustre de professors ni per part del consell escolar, en el qual hi ha representada, de fet, tota la comunitat educativa.

La Conselleria d'Educació sembla haver entrat en una dinàmica d'acció/reacció amb la comunitat educativa. Cada notícia publicada en relació a la resistència dels ensenyants, té la seva resposta en una instrucció per combatre aquesta oposició.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF