TRIBUNALS

El jurat no es limita a dir si l'acusat és innocent o culpable

Els nous membres del tribunal popular contesten un ampli qüestionari elaborat pel magistrat que presideix la Sala

El jurat no es limita a declarar si l'acusat, o acusats, són innocents o culpables. Els seus nou membres han de respondre a un ampli qüestionari elaborat pel magistrat professional que presideix la Sala. Aquest qüestionari pretén esbrinar no només si els acusats varen participar en els fets que són objecte d'enjudiciament, sinó també les circumstàncies en què ho varen fer. Aquestes tenen una importància cabdal, ja que poden suposar atenuar o agreujar la condemna. A tall d'exemple, i en el cas de Can Domenge, el fet que el jurat no hagi admès cap atenuant per a Maria Antònia Munar ha suposat que el fiscal mantingui la seva petició de pena.

El veredicte del tribunal popular és vinculant per al magistrat, però a ell li correspon fer la qualificació jurídica dels fets considerats provats per determinar el grau d'execució i participació del condemnat. També ha de decidir sobre la procedència o no de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat i, en conseqüència, sobre la pena aplicable.

EDICIÓ PAPER 28/03/2020

Consultar aquesta edició en PDF