Publicitat
Publicitat

El Consell menorquí revisarà la gent que cap en platges verges

Es pretén atendre la demanda existent de visitants

Cala en Turqueta torna a ser la cala de postal que apareix en fullets turístics i cartells publicitaris. Aquest dimecres, el Consell de Menorca ha clausurat l’aparcament habilitat per l’anterior govern del PP incomplint el Pla especial de la zona, i que suposava duplicar el nombre de vehicles que aparcaven a prop de la platja i, consegüentment, el nombre de persones que arribaven a la cala. El resultat d’aquesta actuació del PP fou una platja on arribaven més turistes, sí, però completament massificada i que recordava més paratges d’altres indrets de la Mediterrània que no la tranquil·litat que s’associa amb Menorca. L’aparcament era irregular i, per tant, ha estat clausurat. Aquesta actuació ha posat sobre la taula un complicat debat: què fer amb els aparcaments públics ubicats a prop de platges o de punts d’interès turístic i paisatgístic.

Solucionat el problema a Cala en Turqueta, el Consell de Menorca ha d’abordar ara altres actuacions. La presidenta del Consell, Maite Salord, ja ha anunciat que el seu departament regularitzarà els aparcaments que també el PP va obrir a Punta Nati i a Favàritx. El primer serà més fàcil, el segon requerirà la col·laboració del Govern balear. Ara bé, més enllà d’aquests dos punts, Salord té clar que s’ha de fer una revisió global del tema.

El PP va deixar redactada una proposta d’ordenació de diferents aparcaments que implicava la regularització d’espais que ara funcionen com a estacionament de vehicles al marge de la normativa, i també l’habilitació d’alguns nous punts d’aparcament. Maite Salord vol revisar aquesta proposta, per saber quines de les actuacions proposades són possibles i viables i quines no ho són. I més enllà d’açò, la presidenta creu necessari revisar el criteri actual que fixa el nombre de vehicles que poden estacionar a prop de cada platja.

Així, la idea és analitzar a fons el nivell permès d’ocupació de cada platja, una xifra que marca cadascun dels plans especials que regulen les Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) on s’ubiquen les cales. Cadascun d’aquests documents fixa quin és el nombre recomanable de persones per cada cala establint un paràmetre de tantes persones per metre quadrat. La idea de l’equip de govern que presideix Maite Salord és comprovar si aquesta xifra és raonable i si es pot modificar per adaptar-se a la demanda existent. L’objectiu no és retallar el nombre de persones que caben a cada platja, sinó analitzar si es pot incrementar. En els casos en què raonablement fos així, llavors es podrien estudiar mesures per augmentar també el nombre de places d’aparcament associades. Sempre, però, amb un criteri de respecte cap a l’entorn i de sostenibilitat.

Aquest objectiu de futur es planteja mentre el Consell treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Ciutadella per millorar la situació de Cala en Turqueta, optimitzant al màxim l’espai existent a l’aparcament legal de la platja i incrementant l’efectivitat dels senyals lluminosos que informen els conductors que volen anar a la cala de si a l’aparcament encara hi queden places lliures o si, com acostuma a passar cada dia, està ple.