Publicitat
Publicitat

GESTIÓ PÚBLICA

El Consell denega la renda bàsica als ‘sense papers’

El PP rebutja una iniciativa de MÉS perquè cobrin aquest ajut de 425€ per a persones en risc d’exclusió

El Consell de Mallorca no concedeix la Renda Bàsica d’Inserció (RMI) a aquelles persones estrangeres que no tenen Número d’Identificació d’Estrangers (NIE), és a dir, a les persones que no tenen papers, malgrat que aquestes estiguin en una situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. La demanda d’un NIE és un requisit que no consta com a tal en el decret regulador de la concessió d’aquesta prestació econòmica que està pensada per a aquelles persones o famílies que no tenen garantit un mínim de subsistència. Tot i que el decret no diu res de demanar aquest document d’identificació, el Consell l’està exigint des que governa el PP i això provoca que tots aquells que no el tenen no puguin accedir a l’ajut.

La Renda Mínima és un subsidi per a les persones que acreditin no tenir altres mitjans de subsistència i compleixin uns determinats requisits. La quantia de la prestació és de 425,70 euros mensuals per a una persona sense càrregues familiars, però si aquesta persona té altres membres de la família que en depenen, aquests poden percebre 107 euros. La partida es pot incrementar en funció dels membres de la família i, com a màxim, pot arribar a ser de 776,57 euros en total si el nucli familiar està integrat per vuit components. L’ajut el concedeix cada consell per un any prorrogable i els receptors es comprometen a fer algun curs o activitat per facilitar la seva inserció laboral.

Restricció amb el PP

Durant la legislatura passada, els immigrants en situació irregular podien accedir a aquest subsidi presentant el passaport i obrint un compte corrent (per obrir el compte no és necessari el NIE, només cal el passaport). De fet, el decret que regula aquesta ajuda, aprovat pel primer Pacte de Progrés, no deixa fora els immigrants irregulars i només exigeix acreditar l’empadronament a les Illes amb sis mesos d’anterioritat a la sol·licitud. Amb l’arribada del PP, però, es començà a exigir als immigrants que renoven aquest ajut que presentin el NIE i, per tant, se’n deixen fora aquells que estan en situació irregular.

La situació fou denunciada ahir al Parlament per la diputada de la coalició MÉS, Fina Santiago, que presentà una iniciativa a la comissió d’assumptes socials i drets humans per intentar resoldre aquesta situació. La iniciativa de Santiago fou rebutjada amb els vots de la majoria absoluta del PP. La portaveu dels populars en aquesta comissió, María José Bauzá, no argumentà per què es reclama aquest número d’identificació tot i que el decret que regula l’ajut no ho determina. Sí que avançà que el Govern està treballant precisament en un nou decret que substitueixi l’actual, aprovat l’any 2001, en temps del Pacte de Progrés, però tampoc no aclarí en quin sentit anirà la nova reglamentació. La popular defensà que la creació de llocs de feina és la millor manera de lluitar contra l’exclusió social.

La iniciativa rebutjada ahir pels populars demanava al Govern que recordàs als consells insulars que es pot concedir la RMI sense necessitat de tenir el NIE. També instava el Govern a fer les modificacions reglamentàries necessàries per tal que quedi clarament establert que les persones que puguin acreditar situació de necessitat i tinguin obert un compte bancari puguin ser perceptors de la renda bàsica sense l’exigència del NIE.

La diputada Fina Santiago advertí que aquesta restricció afecta un col·lectiu que ja ha quedat sense targeta sanitària i no només immigrants en situació de marginalitat, sinó també estrangers que tenen a càrrec seu famílies amb nins, que feia anys que eren a les Illes i que amb la crisi han quedat sense feina. Precisament aquests, en perdre la feina, han deixat d’estar en una situació ‘regular’ i ara, a més, no poden accedir a aquest ajut d’uns 420 euros mensuals, una prestació pensada precisament per atendre necessitats bàsiques, a la qual tenen accés els ciutadans sense ingressos i en situació de risc d’exclusió social que ja han esgotat els altres subsidis.

4.918 beneficiaris

Durant l’any 2013, el nombre de titulars d’aquesta prestació fou de 1.761 persones, 79 manco que l’any anterior, però en realitat es beneficiaren de la prestació 4.918, que són membres dels nuclis familiars dels titulars i que suposen 1.955 persones més que l’any 2012. Durant tot l’any, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), dependent del Consell de Mallorca, va fer 11.295 pagaments i aquests foren en total de 5,9 milions d’euros. La mitjana que va rebre cada titular d’aquesta prestació fou de 525,48 euros mensuals. Un 64% dels titulars de la RMI foren dones i un 34,2% dels nuclis familiars perceptors estaven formats per parelles amb fills.