Construccions conceptuals per redefinir i indefinir

'Queer'

Teoria que afirma que tant l'orientació com la identitat sexual estan construïdes socialment i que, per tant, no hi ha papers sexuals essencials.

Dona/home

En relació amb la teoria queer , n'hi ha que posen en dubte que només el cos d'home o de dona et pugui identificar com a tal.

Feminazi

Terme despectiu utilitzat als EUA per parlar de posicionaments radicals. Hi ha feministes que se l'han apropiat com ha passat amb altres insults.

Femellisme

Seria el contrari del masclisme. No apareix en els diccionaris perquè és un concepte sense arrelament social.

Apoderament

Procés dels col·lectius vulnerables per accedir al poder. Actualment també qüestionat si no és un poder per actuar i no per manar.

Postporno

Activistes feministes que fan ús explícit del sexe a performances, o en els seu escrits, per deixar clar el seu posicionament polític.