“Cercam el millor tractament per a la persona”

Cada cas és estudiat per un comitè multidisciplinari

La Unitat Funcional de Càncer de Mama de l’hospital de Son Espases està formada per un equip multidisciplinari, amb professionals de ginecologia, oncologia, radiologia, cirurgia plàstica, anatomia patològica, medicina nuclear i radioteràpia, que s’encarrega del diagnòstic, el tractament i el seguiment de la patologia de la mama. Un pic per setmana es reuneixen per valorar cada cas. “Totes les pacients que són diagnosticades de càncer de mama són valorades per tots aquests professionals. Es presenten la història clínica de la pacient i les proves i en funció d’això es decideix el tipus de tractament i la seqüència que tindrà”, explica Cati Serra, ginecòloga i encarregada de l’àrea de patologia mamària.

“Els tractaments són diversos, empram tots els que ens puguin servir per anar en contra del càncer”, subratlla Serra. En aquest sentit, ressalta que “no hi ha un tractament més bo que un altre, cercam sempre el millor tractament per a la persona que tenim davant”. L’edat, la situació familiar, els hàbits de la persona i el tipus de càncer són alguns dels factors que s’han de valorar a l’hora de programar el tractament.

Tipus de tractaments

“El tractament quirúrgic ha canviat moltíssim, s’ha evolucionat molt en els darrers deu anys”, assegura Serra. Tot i que ara per ara encara és un tractament molt necessari, destaca que de cada vegada es fan manco mastectomies. “Ens tornam més conservadors i intentam conservar mama i aixella, és manco mutilador i tens sensibilitat”, hi afegeix. En aquest sentit, Serra precisa que la supervivència és exactament la mateixa si s’opta per un tractament conservador o per una mastectomia i “oncològicament el resultat és el mateix”.

En aquest tractament, la figura del cirurgià plàstic és molt important, tant en els casos de cirurgia total com en els tractaments conservadors. “Procuram que la persona se senti bé i que el que queda quan deixam mama sigui estèticament valorat”, assenyala Serra.

El tractament sistèmic és el que es dona a l’organisme i recorre tot el cos. El més conegut és la quimioteràpia. “De cada vegada es va perfilant més: quin tipus de quimioteràpia, a qui i el resultat que esperes tenir. És de cada vegada més selectiva”, assegura. Ara bé, Serra puntualitza que, “si no ha de ser beneficiós, no s’ha de fer perquè el cost qué té en la pacient quant a efectes secundaris i mala qualitat de vida és molt considerable”. En aquest sentit, destaca que s’ha avançat molt a l’hora de poder destriar el tractament de quimioteràpia que s’aplicarà amb valoracions d’estudis del perfil genètic del tumor.

Un altre dels tractaments que també s’utilitzen contra el càncer de mama és l’hormonoteràpaia. “Està molt ben definit, tot tumor que tingui els receptors hormonals positius serà sensible a l’hormonoteràpia”, apunta.

El darrer tractament sistèmic és el biològic. Es tracta d’una teràpia que ha avançat molt, amb molt de potencial. De fet, segons Serra, el tractament futur del càncer “va cap al tractament biològic”. “Cada vegada es van coneixent més facetes del càncer i es van desenvolupant més tractaments biològics que s’apliquen en un determinat càncer, es fa més personalitzat. Hi ha factors anticreixement, antiangiogènics i molts més tipus, que jo crec que contribuiran a l’augment de supervivència”, conclou.

Finalment, explica Serra, hi ha el tractament local, és a dir la cirurgia, com una cosa local, i la radioteràpia, que es fa de manera local i que està indicada “segons el tipus tumoral o el grau d’extensió que tingui localment i la cirurgia que hagis fet”.

Tendència

Antigament s’acostumava a iniciar el tractament llevant el tumor i s’optava per no fer-ho en el cas que una pacient no fos operable o tingués un tumor molt gros i s’intentàs primer disminuir-ne la mida fent un tractament conservador. Avui dia, però, de cada vegada més es dona el tractament sistèmic abans i després s’opera. “Saber el comportament del tumor davant la quimioteràpia et dona una bona informació del pronòstic de tot aquest procés en aquesta pacient. Ens interessa saber si realment aquest tractament és eficaç”, assevera Serra.

EDICIÓ PAPER 28/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF