CP Aina Moll

Carta en suport de Miquel Perelló

Dino Gaya, en nom d'un grup de pares i mares dels alumnes de 3r del Col·legi Públic Aina Moll i Marquès (Palma), subscriu aquestes línies en resposta a la diputada del PP Aina Maria Aguiló, qui posà el docent Miquel Perelló com a exemple de mestres que "adoctrinen" els nins a classe.

"Al mestre dels nostres fills: gràcies, Miquel! Com a pares i mares que cuidam i vigilam no només el progrés acadèmic dels nostres fills i filles, sinó també la seva educació integral com a persones, feim saber que el senyor Miquel Perelló té el nostre total suport per continuar duent a terme la tasca educativa que ha iniciat amb els nostres infants.

Compartim i defensam el seu estil docent, que ha demostrat ser, a més de totalment democràtic, extraordinàriament profitós pels nins, que dia a dia donen proves d'haver millorat la seva curiositat i capacitat de reflexió envers el món que els envolta. Els nostres fills i filles aprenen i molt, llegeixen i escriuen, resolen problemes, comenten notícies que ells mateixos troben curioses, toquen amb les mans les espigues, el blat, la farina i el pa, es fan i ens fan preguntes, de vegades gens bones de contestar! La seva capacitat de reflexió i de raonament creix a pams, estan aprenent a resoldre conflictes mitjançant el diàleg, a ser solidaris, crítics i responsables, a preocupar-se pels altres, viuen el temps d'escola amb il·lusió i alegria...

En definitiva, pensam que és una sort que Miquel sigui el mestre dels nostres fills. És aquesta i no cap altra l'educació que nosaltres volem per a ells. Que quedi clar.

Volem, per tant, donar públicament les gràcies a Miquel Perelló i també enviar el nostre agraïment i suport als altres mestres de l'escola Aina Moll i Marquès per la bona feina que fan cada dia. Moltes gràcies!".