Balears, la tercera comunitat on més gasten els turistes estrangers

Els viatgers internacionals deixen a les Illes un 17,6% de la despesa total de l'Estat

Els turistes estrangers han deixat a les Illes Balears 5.672 milions d'euros entre els mesos de gener i juliol d'enguany, segons l'Enquesta de despesa turística (Egatur) publicada avui mateix. Aquesta xifra és un 7% més alta que la del mateix període de l'any passat i representa un 17,6% del total de doblers que s'han gastat els turistes estrangers arreu de l'Estat.

Tots creixen, menys Madrid

Catalunya, però, és la comunitat que encapçala aquesta classificació. Allà els turistes estrangers s'hi han deixat 7.685 milions d'euros en els primers set mesos de l'any (un 9,8% més que al 2012). En segon lloc, hi ha les Illes Canàries, on els viatgers forans han gastat 6.240 milions d'euros (un 7,7% més que al 2012) de gener a juliol.

Això vol dir que els turistes estrangers que visiten Catalunya (24%), les Illes Canàries (19,4%) i les Illes Balears (17,6%) generen més del 60% de la despesa total de tot l'Estat. Pel que fa a la resta de principals comunitats de destinació, totes han registrat una evolució positiva en aquests set mesos, excepte la de Madrid, que ha experimentat un descens de l'1,5% respecte de la despesa total. Tot i així, i a conseqüència d'un descens dels turistes i del nombre de nits, Madrid ha estat la comunitat autònoma amb una despesa mitjana (1.335 euros) i diària (163 euros) per turista estranger més alta del juliol i d'ençà que ha començat l'any.

Els turistes estrangers que han visitat Espanya en els set primers mesos de 2013 han gastat 32.210 milions d'euros, un 6% més que en el mateix període de 2012. Aquest creixement és superior a l'augment de la xifra de turistes internacionals, que ha crescut un 3,9% fins al juliol (34 milions de visitants), cosa que evidencia un increment mitjà (949 euros) i diari (108 euros) de la despesa per turista.

Els escandinaus, els que més gasten

El mercat nòrdic ha estat el principal responsable d'aquest creixement tant en la despesa com en l'arribada de turistes. Per darrere i en aquest ordre, hi ha el Regne Unit i Alemanya. Els països escandinaus han gastat 3.413 milions d'euros (un 10,6% del total) amb una remuntada del 18,5% respecte del mateix període de l'any passat. Per la seva banda, el Regne Unit continua sent el mercat emissor que més gasta, amb 6.358 milions d'euros (gairebé un 20% del total i un creixement del 5,7%), i Alemanya -per darrere- registra una despesa de 5.150 milions (un 16% del total i un increment del 2,1%). Tot i això, el mercat nòrdic ha superat els altres dos mercats quant a la despesa mitjana i diària per turista. El turista estranger dels països escandinaus gasta 1.186 euros de mitjana i 121 euros diaris.