Balears va destinar el 20% de la despesa pública d'educació a la concertada

Les Illes són la tercera comunitat que més destina a aquest tipus de centres

L'ensenyament privat concertat va rebre en el curs 2012-2013 a Balears 150.600.000 euros, un 19,9% del total de la despesa pública destinada a educació, convertint-se en la tercera comunitat que més doblers va destinar a aquest tipus d'ensenyament. Per comunitats, el País Basc va rebre el major percentatge (24,4%) d'aquesta despesa pública, i Castella-la Manxa va ser la comunitat autònoma que menys en va rebre (8,6%).

A Espanya, el 18,4% dels centres docents d'ensenyaments no universitaris tenen concertades totes o part de les assignatures impartides, i tenen escolaritzat el 25,5% de l'alumnat. Són dades del curs 2012-13 del Ministeri d'Educació, incloses en l'edició 2015 del seu informe 'Sistema estatal de indicadors de l'educació'.

Les xifres a la concertada contrasten amb les dels centres públics, que representen el 68,2% dels centres i eduquen el 68,1% de l'alumnat, mentre que en els privats (13,4%) hi estudia el 6,3% dels alumnes. I si la despesa pública en educació s'eleva a 46.476,4 milions d'euros (2012), 5.705,8 milions dels quals varen ser per a l'ensenyament privat concertat, xifra que representa un 14,2% de la despesa pública en educació.

Pràcticament la totalitat de l'import destinat a concerts i subvencions correspon a la despesa efectuada per les comunitats autònomes i el Ministeri d'Educació dedica l'1,1% de la seva despesa total en educació a aquest concepte.

Si es compara amb el 2002, quan aquesta despesa de les administracions a l'ensenyament concertat va ser de 3.505,2 milions d'euros, s'ha incrementat 2.200,6 milions (les comunitats han augmentat la seva despesa 2.197,7 milions d'euros, mentre que el Ministeri ho va fer 2,9 milions d'euros).

Segons aquest informe, de 2002 a 2009 hi va haver un creixement continu de la despesa total en concerts, però a partir  del 2010 s'ha produït una disminució. Les comunitats autònomes que destinen un major percentatge de despesa pública en educació a concerts educatius (també dades de fa tres anys) són el País Basc, Navarra i les Balears amb 24,4%, 20,8 % i 19,9%, respectivament. A la banda contrària, entre les que menys percentatge hi dediquen, es trobarien Castella-la Manxa,  Extremadura i Canàries, amb 8,6%, 8,7% i 9,1%, respectivament. Respecte de la distribució per ensenyaments, la major  proporció de despesa en concerts correspon a Primària i Secundària Obligatòria amb el 35,8% i el 34,3%, respectivament. Els segueixen Infantil amb el 15,3%, l'Educació Especial amb el 5,4% i els cicles formatius de FP amb un 4,6% del total.