Publicitat
Publicitat

PROSTITUCIÓ

Les dades de la XADPEP: més persones ateses i més joves

Es manté la tendència d’exercir la prostitució en contextos tancats

La Xarxa d’Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució a Palma (XADPEP) va atendre 1.815 persones l’any 2016, una dada lleugerament superior a la de l’any anterior -que va ser de 1.748- i que romp amb la tendència descendent dels darrers anys. Això es desprèn de la memòria anual que el regidor d’Igualtat de Cort, Aligi Molina, va presentar ahir, juntament amb representants d’algunes de les entitats que formen la xarxa.

Creu Roja és l’entitat que més ha augmentat el nombre de persones ateses amb relació a l’any anterior. Segons la seva representant, Mònica Gelabert, això és degut al fet que han reorganitzat el servei per tal de tenir “més presència als clubs i a les cases on s’exerceix la prostitució i atendre, així, més dones”. Per part seva, Molina va recordar que les dades presentades fan referència només a les persones ateses i, per tant, “no es pot afirmar que hagi augmentat la prostitució a la ciutat”.

Segons les dades de la memòria, el 96% de les persones ateses són dones, mentre que només el 2% són homes i l’altre 2% són persones transsexuals. Per edats, el canvi més destacat respecte de l’any anterior és l’augment de persones de 18 a 24 anys ateses per la xarxa, que ha passat de representar el 7% al 13%. El grup d’edat més atès continua sent el de 25 a 34 anys, amb un 45%, seguit del de 35 a 44 anys, amb un 28%. Per nacionalitats, hi ha un predomini de persones procedents de països de l’Amèrica Llatina (36%) i d’Àfrica (29%) i es continua sense obtenir dades del col·lectiu asiàtic per la limitació d’accedir als espais tancats on realitzen l’activitat.

Llocs d’exercici

Es manté la tendència d’exercir la prostitució en contextos tancats. Així, el 37% de les persones ateses ho fa a pisos o cases i el 30% a clubs. Només el 32% de les persones exerceixen la prostitució al carrer. Segons el regidor d’Igualtat, aquesta dada xoca amb la percepció social que la prostitució es du a terme al carrer “tot i que només representa un terç de la realitat de la ciutat de Palma”. És en aquests contextos tancats on es generen situacions de major vulnerabilitat, ja que tenen manco control dels horaris i de la dedicació, la selecció del client o la pràctica sexual. Per les entitats, el principal problema és la invisibilitat d’aquests espais, la limitació per accedir-hi i les dificultats per establir un vincle amb les persones. Per nacionalitat, les dones que més exerceixen la prostitució en ambients tancats són les procedents d’Europa i l’Amèrica Llatina i, per edats, són les que tenen entre 18 i 24 anys. Com més edat, es redueix la presència de dones en aquest context.

Situació administrativa

El 71% de les persones ateses per la XADPEP es troba en situació regular. En els contextos tancats als quals les entitats tenen accés és on el percentatge és més alt: 82% a clubs i 77% a pisos. En el cas de les persones que exerceixen la prostitució al carrer, el percentatge baixa fins al 64%. Pel que fa a la disponibilitat de la targeta sanitària, al voltant del 74% de les dones ateses en té. “Hi ha molta gent que encara no té accés a la sanitat pública malgrat que en tingui la possiblitat administrativa”, lamenta Molina.

Les entitats realitzen una tasca metodològica molt important que es revisa any rere any amb l’objectiu d’aconseguir, segons Molina, una imatge “més acurada de la realitat”. “Enguany proposarem a la xarxa canvis en la metodologia per veure com afecta la temporalitat turística”, hi va afegir el regidor.

Xarxes d’explotació sexual

Del total de persones ateses, n’hi ha una part que són víctimes de xarxes d’explotació sexual. “Sabem que n’hi ha moltes perquè tenim els indicis, però no es quantifiquen formalment perquè fins que no denuncien no són considerades víctimes d’explotació sexual”, reconeix Magdalena Alomar, representant de Casal Petit. De fet, assegura que són molt poques les que ho denuncien a la Policia Nacional, que n’és l’òrgan competent.

La XADPEP està formada per diverses entitats socials (Casal Petit, Metges del Món, Creu Roja, Fundació Amaranta), l’IB-Salut, l’Institut Balear de la Donar, la UCRIF-Policia Nacional, la Delegació contra la violència cap a la dona i l’Ajuntament de Palma.