Lamia Abbassi: "No he tingut mai cap problema relacionat amb la religió i els meus companys i professors"

Aquesta jove, secretària de l'Associació d'Estudiants Marroquins a les Balears, és un clar exemple del que significa la paraula "integració"

Lamia   Abbassi  és una jove estudiant marroquina. Va arribar a Mallorca amb cinc anys i reconeix que no ha tingut mai cap problema per integrar-se en la societat balear. Ara,  Lamia  té 22 anys i cursa el grau d'Educació Primària a la UIB. A més, és membre de l'Associació d'Estudiants Marroquins a les Balears, una plataforma que ha nascut fa pot temps amb l'objectiu de donar suport als alumnes marroquins per al seu bon desenvolupament en l'àmbit universitari i escolar.

Quants anys fa que vàreu venir a viure a Mallorca?

Vaig néixer al Marroc, a  Tiflet, un poble de devora la capital. Vaig arribar a Mallorca quan tenia 5 anys. Primer va venir el meu pare, l'any 1998, i després la meva mare i jo, l'any 2001. Els meus pares varen decidir canviar de país perquè volien millorar la qualitat de vida de la nostra família. No és que allà visquéssim malament, sinó que el que es pot fer allà en tres mesos, aquí es pot fer en un.

Quines són les majors dificultats que heu trobat a l'hora d'estudiar en un país diferent?

El principal problema és l'adaptació a una nova llengua. Els meus pares, quan varen venir a Mallorca, pensaven més a fer feina i millorar la situació econòmica que a continuar els seus estudis. Molts marroquins no es preocupen per conèixer la llengua. Només pensen a treballar per satisfer les necessitats bàsiques. La falta d'hàbit d'estudi també provoca dificultats, tant en el teu propi país com en un altre de diferent.

Quan decidiu crear l'Associació d'Estudiants Marroquins a les Balears? 

L'associació va néixer a partir d'una reunió, el 2016, a la qual ens va convocar, a la UIB, l'anterior cònsol del Marroc. D'aquesta trobada va sorgir la idea de crear una associació, que finalment es va constituir el 16 de març del 2017. 

Quins són els vostres principals objectius?

A tots ens fa falta una ajuda d'una manera o de l'altra per millorar com a estudiants. Els nostres objectius principals són donar suport als alumnes marroquins per al seu bon desenvolupament en l'àmbit universitari; ajudar, motivar i sensibilitzar els estudiants de diferents etapes educatives perquè segueixin la seva formació escolar, i lluitar contra l'abandonament prematur dels estudis. També oferim suport psicològic i assessorament a tots els joves que es trobin en situacions difícils. Per desgràcia, la majoria dels joves marroquins a les Illes, siguin petits o grans, tenen poca consciència de la importància dels estudis i el nombre d'alumnes que continuen els seus estudis és molt baix.

Quants membres té l'associació?

No tenim un nombre fix de participants. Animam qualsevol persona interessada en la millora de l'educació a participar en les activitats, a donar idees o propostes, a ajudar físicament o no per dur a terme aquestes futures propostes i activitats... Això no obstant, la Junta Directiva està composta per nou persones: un president, una secretària, un vicepresident, una tresorera i cinc vocals. En concret, tenc el càrrec de secretària.

Quins tipus d'activitats i serveis oferiu? 

Duem a terme xerrades amb les famílies i els joves per conscienciar-los que els estudis i la formació són aspectes fonamentals per al desenvolupament personal i laboral. Amb aquestes reunions elaboram un pla per conèixer quines són les necessitats del poble marroquí, i a partir d'aquest estudi, plantejam diferents tallers relacionats amb l'àmbit educatiu, i també activitats en què es fomenta la integració i el respecte, d'entre altres valors.

Considerau que es respecta la vostra religió a les aules?

El més important és millorar la situació social i educativa de la comunitat  marroquina. En l'etapa d'Educació Infantil i Primària, no es veuen les diferències de religió, però sí de cultura. És a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria que es comencen a presentar algunes diferències entre els alumnes. En alguns casos, molt pocs, hi ha hagut problemes entre alumnes i professors. Personalment, sempre he tingut el respecte dels companys i dels professors, no he tingut mai cap problema.

A quin motiu atribuíu que els joves marroquins abandonin els seus estudis de manera prematura?

Hi ha més d'un motiu, però la raó principal és que la majoria no són conscients de la importància dels estudis. Pensen que, si continuen estudiant, estan perdent el temps i que no en trauran cap benefici. Creuen que és millor deixar d'estudiar i posar-se a fer feina, ja que així com a mínim obtindran un benefici econòmic. S'ha de conscienciar les famílies perquè animin els seus fills a continuar estudiant o que almenys que acabin els estudis obligatoris.

Què us agradaria aconseguir en el futur com a associació?

Volem aconseguir que la comunitat marroquina estigui ben integrada en la societat balear. Moltes vegades feim aquest esforç d'integració, però no arriba a tenir cap fruit o cap resposta. I és que, per molt que una persona intenti integrar-se en un grup, si el grup no fa l'esforç d'entendre i de comprendre aquella persona sempre ens trobarem amb el mateix problema. La integració s'efectua quan les dues parts s'accepten i es respecten mútuament. Si no es parteix d'aquí, tot el que ve després serà difícil d'aconseguir.

EDICIÓ PAPER 17/08/2019

Consultar aquesta edició en PDF