Publicitat
Publicitat
image-alt

L’OBSERVADORA

ESTHER VERA

Dels cafès al bar de xinesos

“Pau, llibertat, tolerància, solidaritat, estat de dret. 60 anys i els mateixos valors. Mirar enrere amb orgull i endavant amb esperança”, aquesta era la piulada de la Comissió Europea en la celebració de...

A falta de polítics, jutges

El procés comença a assemblar-se al de Kafka. Aquella història que comença: “Algú devia haver calumniat Josef K., perquè sense haver fet res dolent, un matí va ser detingut”. El literari gerent bancari...

The new Gunpowder Plot

All manner of events have taken place in Westminster. Every period in history has seen its share of hotheads, but British democracy has stood its ground. A Prime Minister, Spencer Perceval, was once...

La nueva conspiración de la pólvora

En el Palacio de Westminster ha pasado de todo. Cada época ha tenido sus alocados, pero la democracia británica se mantiene en pie. Un primer ministro, Spencer Perceval, fue asesinado allí. Un grupo de...

La nova conspiració de la pólvora

Al Palau de Westminster hi ha passat de tot. Cada època ha tingut els seus eixelebrats, però la democràcia britànica es manté en peu. Un primer ministre, Spencer Perceval, hi va ser assassinat. Un grup de...

Las cartas sobre la mesa

Una joven suscriptora de este diario nos pedía hace unos días "poner las cartas sobre la mesa" sin concesiones para ayudar a los lectores a saber en qué momento estamos y qué puede pasar en los próximos...

The cards on the table

A few days ago, a young subscriber to this newspaper asked us to "put our cards on the table", without pulling our punches, to help our readers understand exactly what stage we are at and what might happen...

Les cartes sobre la taula

Una jove subscriptora d’aquest diari ens demanava fa uns dies “posar les cartes sobre la taula” sense concessions per ajudar els lectors a saber en quin moment estem i què pot passar en els propers mesos....

Oriol Junqueras: "Ho tenim tot a punt per tramitar el referèndum"

Oriol Junqueras ens rep a la seva ciutat. Ens mostra la plaça de l’Església mentre en Xavier Bertral fa les fotografies, i també la bacallaneria per on passa amb els nens a saludar camí cap a l’escola. Està...

State of blindness

With a diligence to which we are unaccustomed, the TSJC has ruled against Artur Mas, former President of the Generalitat, Joana Ortega, his Vice-president, and Irene Rigau, ex-Minister of Education. From a...

Estado de obcecación

Con una diligencia a la que no nos tiene acostumbrados, el TSJC ha dictado sentencia contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera de Educación Irene...

Estat d'obcecació

Amb una diligència a la qual no ens té acostumats, el TSJC ha dictat sentència contra l’expresident de la Generalitat Artur Mas, la seva vicepresidenta, Joana Ortega, i l’exconsellera d’Ensenyament Irene...

This is (not) a newspaper

René Magritte wrote on one of his most famous paintings, on which he had painted a pipe, "This is not a pipe". This kept running through my head during the creation of this Sunday's paper. Today ARA is...

Això (no) és un diari

Escrivia René Magritte en un dels seus quadres més coneguts, on es veia pintada una pipa, “ Ceci n’est pas une pipe ”. Em ve al cap durant el treball de creació del diari que avui teniu a les mans. Avui...

La natura, Perejaume i l'ARA

Aquest és un diari aliat de la naturalesa, de la comunicació i de l’art. Per això ens hem lliurat a la mirada i les idees d’un gran artista amb aquella normalitat amb què fem les excentricitats més belles...

"It was standard practice"

Day one of the Palau trial (1) and Fèlix Millet didn’t mince his words: he was the intermediary between the Ferrovial construction company and the CDC’s treasurer. The payments were made in return for...

"Una cosa como normal"

Primera jornada del caso Palau y Fèlix Millet fue rotundo: él era el intermediario entre la constructora Ferrovial y el tesorero de CDC. Los pagos se hacían en agradecimiento a concesiones de obra pública....

“Una cosa com normal”

Primera jornada del cas Palau i Fèlix Millet va ser rotund: ell era l’intermediari entre la constructora Ferrovial i el tresorer de CDC. Els pagaments es feien en agraïment a concessions d’obra pública. Els...

Las mujeres y los días

Este es un artículo que habla de personas y dirigido a personas y es a la vez un llamamiento a la revuelta. No me entretendré en la racionalidad que dice que la igualdad de género tiene un sentido...

Women and days

This article is about people and aimed at people, as well as a call to revolt. I will not dwell on the rationality which shows how gender equality makes sense economically, nor on the justification of the...

Les dones i els dies

Aquest és un article que parla de persones i dirigit a persones i és alhora una crida a la revolta. No m’entretindré en la racionalitat que diu que la igualtat de gènere té un sentit econòmic, ni en la...

The ashes of the State

Spain is a state whose institutions are decaying. But with that “nobility” that has so often guided them through history, the state’s representatives react to these problems with more authoritarianism than...

Las cenizas del Estado

España es un estado carcomido institucionalmente. Pero con esa hidalguía que tan a menudo les ha guiado a lo largo de la historia, los representantes del Estado reaccionan a los problemas con más...

Les cendres de l’Estat

Espanya és un estat corcat institucionalment. Però amb aquella hidalguía que tan sovint els ha guiat al llarg de la història, els representants de l’Estat reaccionen als problemes amb més autoritarisme que...

Subterfuge undermines public confidence

Politics cannot take place out in the open. Any form of negotiation needs to generate a certain amount of trust between the parties involved and ought to minimise pressures relating to time and its focus....

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Següent >