Publicitat
Publicitat

oficina antidesnonaments

Cort ha aturat 654 desnonaments en gairebé dos anys

El 75% d'expedients amb data de llançament que arriben a l'Oficina Antidesnonaments són de pisos de lloguer

Dues famílies al dia es troben en perill de desnonament

L'Ajuntament de Palma ha fet una valoració positiva del primer any de funcionament de l'Oficina antidesnonaments, però adverteix que el problema no s'ha eradicat