Publicitat
Publicitat

Les principals mesures del codi ètic

Els consellers no podran rebre regals i aquests passaran a integrar un inventari públic de la institució

Es crea una comissió de transparència, presidida per un conseller executiu i integrada per un representant de cada grup. Farà el seguiment del compliment del codi ètic i farà un informe semestral en el ple

Publicació de la despesa

El codi ètic obliga el Consell a publicar a la pàgina web la relació trimestral de les despeses de publicitat, protocol i representació dels membres de la corporació i alts càrrecs, i l'ús dels cotxes oficials. També es publicaran els regals rebuts, que passen a formar part de la casa, i tots els viatges i despeses abonats per la institució. De manera trimestral es publicaran les subvencions i anualment els contractes superiors a 3.000 euros.

Control al govern

Es crea una comissió de transparència, presidida per un conseller executiu i integrada per un representant de cada grup. Farà el seguiment del compliment del codi ètic i farà un informe semestral en el ple. Quan un conseller o alt càrrec incompleixi el codi se'l farà comparèixer i se li donarà un mes perquè compleixi. Si no ho fa, la comissió proposarà a la presidència que el destitueixi (si no és electe) o demanarà al ple que el faci complir.

Més participació

El Consell crearà una "bústia de la ciutadania" a la seva web per atendre queixes i suggeriments dels ciutadans i farà pública la carta amb tots els serveis que ofereix. S'impulsarà l'accés electrònic dels ciutadans a l'administració destinant-hi més recursos i es permetrà que les associacions inscrites al Registre de participació ciutadana puguin intervenir en tots els punts del ple. Els assistents podran fer preguntes en acabar.