Publicitat
Publicitat

“Demanam promocions internes cada dos anys”

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) està format per prop de 600 treballadors que s’encarreguen de donar suport a totes les feines administratives i de gestió de la universitat. El seu òrgan de representació és la comissió de representants del PAS, que agrupa des de fa anys la junta del PAS -que representa els funcionaris de carrera i els funcionaris interins- i el comitè d’empresa - que presenta el personal laboral.

La principal reivindicació d’aquest col·lectiu és l’estabilitat laboral. “El 30% de la plantilla està formada per funcionaris interins. Fa anys que no es convoquen oposicions i molts d’ells no han tingut ni l’oportunitat de presentar-s’hi”, es queixa Ricardo Garcia, president de la comissió. En aquests moments estan limitats per una taxa de reposició del 100%, que significa que per cada persona que es jubila només es pot treure una plaça. En aquests moments, els sindicats i el govern de l’Estat estan debatent la possibilitat de convocar oposicions de places de funcionaris interins que ho siguin des de fa més de 3 anys; per això, Garcia demana que, si es produeix aquest acord, els candidats a rector es comprometin a lluitar perquè també s’hi puguin acollir les universitats.

“Així mateix, ens agradaria que es comprometessin a continuar la carrera professional que s’ha implantat aquest any a la UIB”, apunta Garcia, qui reivindica que s’equipari al que s’està pagant a la resta de la CAIB, ja que ara “només s’està cobrant un percentatge per qüestions pressupostàries”.

Promoció interna

Segons Garcia, en aquests moments hi ha molts funcionaris que assumeixen tasques per sobre de la seva categoria i eines com la promoció interna que permeten corregir aquesta situació i que la retribució sigui l’adequada a les tasques que es desenvolupen. Per això, demanen que es facin promocions internes i concursos de trasllats cada dos anys. “Pensam que és una manera de motivar el personal i que tinguin la seguretat que podran fer carrera dins la universitat”, diu Garcia.

Finalment, també apunten que els agradaria que la ponderació del seu vot a les eleccions a rector fos més alta -actualment és del 12%-, perquè entenen que són un dels col·lectius més estables de la universitat.