Publicitat
Publicitat

LA UIB QUE TENIM, LA UIB QUE VE

La biblioteca de referència de les Illes, l’ambició del campus

La UIB aposta, també, per la creació d’un nou edifici interdepartamental

L’aposta per noves infraestructures és una de les prioritats de la Universitat per als propers anys. Això sí, necessiten finançament. La injecció del 50% del pla operatiu FEDER de la Unió Europea ha permès començar a projectar les línies d’actuació prioritàries en aquesta direcció.

En el pressupost de 2017 ja es recullen uns primers 100.000 euros per a l’edifici Interdepartamental II per situar-lo on ara mateix hi ha les aules modulars (que no estan en funcionament). Serà la nova seu dels estudis de Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia. El vicerector de Campus i Universitat Saludable, Antoni Aguiló, detalla que, com a conseqüència de la construcció del nou edifici, “es produirà un alliberament d’espais a diversos edificis que permetrà reagrupar el professorat del departament de Geografia i de l’àrea de Treball Social”. A més, es millorarà la disponibilitat d’espais per al professorat de diferents deparaments.

Es tracta del “projecte més urgent” que ara mateix planeja la Universitat de les Illes Balears, com també “adequar els espais dels edificis adaptant-lo a les necessitats actuals de la comunitat universitària per fer-los entorns més humans i de col·laboració”, matisa Aguiló.

El problema de l’espai a la UIB era una altra característica que s’ha de resoldre. La construcció del nou edifici, emperò, planteja solucionar aquesta problemàtica. “Hi haurà un efecte que permetrà una molt bona possibilitat de redistribuir”, assegura Aguiló. Tot i així, destaca una eina dissenyada conjuntament entre el servei de Sistema d’informació geogràfica i teledetecció de la UIB.

Ara, el campus de la UIB acull 18 edificis. La nova Facultat de Ciències de la Salut en suposaria un més. Però, a banda d’edificis, hi ha el projecte d’ampliar la zona de vianants entre l’edifici Guillem Cifre de Colonya i l’Anselm Turmeda.

Ambició

Però el que potser és la proposta més ambiciosa és la creació de la biblioteca central de la Universitat. En aquest cas, s’insistirà en la necessitat de crear-la. La intenció és que es projecti com la biblioteca de referència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tal com preveu la Llei del sistema bibliotecari. L’inici de la construcció s’ha previst amb una aportació incial de fons FEDER. Ara mateix, s’hi ha pogut incloure una partida de 9,5 milions d’euros. “No n’hi ha prou, però sí per a una primera fase a fi de tenir una biblioteca amb tots els avenços tecnològics d’avui dia”, explica, per part seva, el rector (candidat a la reelecció dia 24), Llorenç Huguet. També se cercarà desenvolupar i ampliar els serveis als investigadors i els serveis als estudiants, detallen des de la mateixa Universitat.

Pressupostos

L’evolució dels pressupostos ha estat significativa els darrers anys. El 2013 hi havia estipulats 50.000 euros per a inversions al campus. Actualment, aquesta quantitat és d’1,2 milions. Tot i així, es veu “insuficient per poder encarar totes les millores que necessiten els nostres edificis i el campus mateix”, apunta Aguiló. Per això, les reivindicacions no aturen i es vol arribar a la xifra que es va consignar al pressupost de 2009. En aquella ocasió, era tres vegades més alta: 3,5 milions.

L’aportació del Govern balear, per tant, encara no és l’òptima. Aguiló diu que sí que “ha ajudat” i que hi ha hagut una “evolució positiva”, però que “falta feina per fer”.

Aules de videoconferència

Actualment, la UIB disposa de 29 aules de videoconferència: 10 emeten des del campus de Palma, 11 reben a Menorca i n’hi ha 8 a la seu d’Eivissa i Formentera. S’utilitzen per impartir i rebre les classes semipresencials del projecte Campus Extens, i dels màsters i cursos de postgrau, jornades, congressos, seminaris, tallers i reunions organitzades, explica Aguiló. El 2015 se’n va iniciar el procés de renovació, perquè estan dotades amb equips de definició estàndard (SD) i “varen quedar obsoletes”. Així, es va dur a terme una primera fase per renovar les que feia més anys que estaven en funcionament a fi de dotar-les d’equips HD. Va ser entre octubre de 2015 i juny de 2016, període en què es varen renovar 9 aules de Menorca i Eivissa i 4 de Palma. La segona fase es troba en procés d’execució i pretén renovar la resta.

UIB sostenible

El de Campus Saludable i Sostenible i l’Smart UIB tenen l’objectiu de tenir un compromís cap a salut, benestar i desenvolupament sostenible. De fet, Aguiló informa que s’està realitzant un programa pilot d’ambientalització de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, el qual es vol adaptar a altres edificis.